Zwolniony związkowiec wraca do pracy

mar 24, 2014 | Aktualnosci

Leszek Rudziński, przewodniczący “Solidarności” w dawnym PKS i zwolniony dyscyplinarnie pracownik Lubelskich Linii Autobusowych, w poniedziałek wrócił do pracy.
Leszek Rudziński wrócił na wcześniej zajmowane stanowisko na mocy porozumienia podpisanego 21 marca. W ostatnim czasie w LLA Rudziński pracował jako kierownik stacji obsługi. Oprócz przywrócenia do pracy, związkowiec otrzyma odszkodowanie za miesiące, w których pozostawał bez pracy.

Leszek Rudziński został zwolniony z Lubelskich Linii Autobusowych w listopadzie. – Nie znajdujemy żadnego usprawiedliwionego powodu, aby pozbawić zatrudnienia chronionego, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, pracownika – mówił wtedy Marian Król, szef regionalnej NSZZ “Solidarność”.

W obronie zwolnionego związkowca od grudnia pikietowała Solidarność. Związkowcy maszerowali przez deptak pod Urząd Marszałkowski z transparentami, bębnami, niektórzy byli przebrani za małpy, które miały uosabiać działaczy koalicji – PO i PSL.

Sprawa Rudzińskiego trafiła do sądu pracy. 3 marca odbyła się pierwsza rozprawa. Rudziński walczył o powrót do pracy i odszkodowanie. Renata Kościelska-Mazur, pełnomocniczka LLA, podkreślała wtedy, że spółka stoi na stanowisku, że zarzuty stawiane Rudzińskiemu są uzasadnione. Jednocześnie nie wykluczała, że dojdzie do ugody. Tak też się stało.

Źródło. Kurier Lubelski

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 1 =