Związkowcy z Polic piszą do Ministra

wrz 20, 2012 | Z kraju

W załączeniu List jaki wystosowali Związkowcy z Zakładów Azotowych w Policach do Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego.

18_09_2012 – 00001 List Związkowców z Polic do Ministra Budzanowskiego

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =