Związkowcy planują protesty. 11 września strajk generalny

lip 11, 2013 | Aktualnosci

11 września rozpoczynamy akcję strajkową – zapowiedział szef OPZZ Jan Guz po naradzie “Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Guz powiedział, że związki są zmuszone do takich działań, ponieważ nie są w stanie wywalczyć praw pracowniczych na forum Komisji Trójstronnej.

Szef “Solidarności” Piotr Duda stwierdził, że nie da się zastraszyć władzy. Odniósł się w ten sposób do zapowiadanych przez rząd zmian w ustawie o związkach zawodowych.

? Jak widać, kto krytykuje rządzących, musi ponieść konsekwencje. Ale my się nie boimy, więc nie ma sensu nas straszyć ? powiedział Piotr Duda.

Dodał, że pragnie “podziękować Donaldowi Tuskowi, dzięki któremu doszło do zjednoczenia związków”. ? Tusk niedawno na konwencji PO mówił, że jego partia musi być jak jedna pięść. Z nami jest podobnie.

Postulaty związkowców

“S”, OPZZ i FZZ zerwały 26 czerwca posiedzenie Komisji Trójstronnej. Jak mówią, powrócą do jej prac po spełnieniu ich postulatów m.in. po wycofaniu się przez rząd ze zmian w kodeksie pracy przedłużającym maksymalnie do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy oraz dymisji ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Solidarność zapytała wcześniej swoich związkowców, jaką formę protestu wybrać: czy ma być to kilkudniowy protest w Warszawie, czy strajk. Według Solidarności większość związkowców opowiedziała się za przeprowadzeniem obu form protestu. Wspólny komitet protestacyjny trzech central związkowych będzie dziś w siedzibie OPZZ omawiał szczegóły planowanego protestu i ewentualnego strajku generalnego, do którego może dojść we wrześniu.

Źródło. onet.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =