Związkowcy: Czas wydłużyć urlop wypoczynkowy do 32 dni!

cze 13, 2017 | Aktualnosci

Jak wskazują przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw z krajów rozwiniętych. Według danych OECD w 2015 roku przeciętny czas pracy Polaków wynosił 1963 godziny, czyli o wiele więcej niż w zdecydowanej większości krajów rozwiniętych. Mniej od nas pracują między innymi Czesi (1779 godzin), Słowacy (1754), Holendrzy (1419), Francuzi (1482) czy Niemcy (1371).

– Polska gospodarka rozwija się, rośnie wydajność pracy, w ostatnich miesiącach spada bezrobocie. Mimo to Polacy wciąż pracują bardzo długo, a roczny wymiar czasu pracy jest nawet dłuższy niż kilka lat temu. Ponadto w wielu zakładach ewidencja czasu pracy jest prowadzona niezgodnie ze stanem faktycznym lub pracodawca w ogóle jej nie prowadzi. W konsekwencji nie są wykazywane pracownikowi godziny nadliczbowe, a on sam nie ma możliwości uzyskania rekompensaty tych godzin w formie należnego wypoczynku – mówi Piotr Szumlewicz, ekspert OPZZ.

– W tej sytuacji uważamy, że należy wydłużyć urlop wypoczynkowy z 26 do 32 dni w roku. Wydłużenie urlopu byłoby korzystne tak dla pracowników, jak też dla pracodawców. Pracownicy mieliby więcej czasu na życie intymne, byliby zdrowsi, mniej zestresowani i bardziej wydajni. Dzięki temu też poprawiłyby się relacje między pracownikami i pracodawcami – dodaje Szumlewicz.

Autor: regiopraca.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =