Związkowcy chcą 1626 zł płacy minimalnej

cze 12, 2012 | Z kraju

Związki zawodowe apelują aby odmrozić pensje w budżetówce i podnieść o ponad 8% minimalne wynagrodzenie.

Zapowiada się kolejne ostre starcie między przedstawicielami pracowników a organizacjami pracodawców. Chodzi o różne oczekiwania dotyczące poziomu płac w 2013 roku.

Ponieważ wcześniej na Forum Komisji Trójstronnej strony nie doszły do porozumienia do wczoraj miały termin, aby przedstawić swoje stanowiska. NSSZ Solidarność proponuje, aby płaca minimalna w przyszłym roku było o 8,4 % wyższa niż obecne 1500 zł. Dawałoby to ok.1626 zł. Podobne są oczekiwania Forum Związków Zawodowych- Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja gospodarcza jest trudna. Dlatego nasza propozycja zakłada, że stosunek najniższego wynagrodzenia do tego przeciętnego jedynie utrzyma się na poziomie z 2012 roku- wyjaśnia Anna Grabowska doradca ds.  społecznych FZZ.

Pracodawcy w tej kwestii mają zupełnie inne zdanie, choć mogłoby tutaj dojść do zbliżenia. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan mówi np. o 1600 złotych. O porozumienie znacznie trudniej będzie w sprawie wskaźnika wzrostu płac w budżetówce. Proponujemy minimalny wzrost o inflację mówi Małgorzata Krzysztoszek z Lewiatana. Związkowcy chcą 8-9  % wzrostu. Fundusz płac dla wielu osób w tym sektorze jest zamrożony od 2009 roku. Chcemy jego odmrożenia i zrekompensowania ubytków.

Trzecia strona dialogu rząd ma czas do 15 czerwca na przedstawienie swoich propozycji. Dotychczas resort finansów opowiadał się za zamrożeniem funduszu płac do 2015

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 13 =