Związki podpisały Regulamin Nagrody Rocznej

lis 18, 2014 | Aktualnosci

Wczoraj wszystkie Związki Zawodowe będące stroną Układu Zbiorowego Pracy podpisały Regulamin Nagrody Rocznej, co zastąpi dotychczasowe zapisy ZUZP w sprawie Nagrody z Zysku. Podpisanie tych dokumentów pozwoli na wypłacenie  pracownikom 1/2 miesięcznego wynagrodzenia. Nagroda dotyczy okresu 1.07.2013-31.12.2013.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 13 =