Zwiąkowcy z Puław protestowali w Krynicy

wrz 6, 2012 | Z kraju, Ze Związku

Podczas odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego związkowcy z Zakładów Azotowych w Puławach zorganizowali pikietę w proteście przeciwko planom, sprzedaży Puław Zakładom Azotowym w w Tarnowie.

Do Krynicy przybyła delegacja czterech związków zawodowych, z puławskich Azotów, aby w czasie odbywającego się XII Forum Ekonomicznego przeprowadzić dwudniowa pikietę i zademonstrować swój sprzeciw przeciwko planom sprzedaży Puław spółce z Tranowa. Według związkowców Ministerstwo Skarbu Państwa pod szyldem konsolidacji branży chemicznej, szumnie nazwanej Wielką Syntezą Chemiczną chce sprzedać Puławy, które są liderem branży chemicznej, spółce znacznie gorzej notowanej i zadłużonej ? Zakładom Azotowym w Tarnowie. Według związkowców, za taką prywatyzacją nie przemawiają żadne względy ekonomiczne, nie mówiąc już o korzyściach jakie mogłyby z niej odnieść same Puławy. Zdaniem związkowców w wyniku tej transakcji Puławy nie tylko straciłyby pozycje lidera branży chemicznej, ale groziłoby im przeniesienie części produkcji do Tarnowa i redukcja zatrudnienia.
Transakcji sprzedaży Puław sprzeciwiają się nie tylko związki zawodowe puławskich Azotów, ale także Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność? w Lublinie, władze Puław oraz lubelscy parlamentarzyści, którzy skierowali ostatnio do ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego pismo podkreślając, że skutkiem planowanej transakcji może być gospodarcza degradacja całego regionu lubelskiego.
Przybyli do Krynicy związkowcy z Puław powitali wszystkich gości Forum Ekonomicznego transparentami z hasłem ?Nie dla Tarnowa, Tak dla Puław?. W ich ocenie hasło to oznacza, że to pod egidą Puław powinna odbywać się konsolidacja polskiej branży chemicznej, a nie pod szyldem Tarnowa, który jest najsłabszy spośród czterech przedsiębiorstw mających w przyszłości tworzyć Wielka Syntezę Chemiczną (ZA Puławy, ZCH Police, ZA Kędzierzyn , ZA Tarnów). Na krynickim deptaku związkowcy kolportowali również ulotki informacyjne i rozmawiali z wieloma gośćmi forum. Ich zdaniem akcja w Krynicy ma zwrócić uwagę nie tylko na sam problem przyszłości Puław, ale przede wszystkim na sprawę upolityczniania prywatyzacji polskich przedsiębiorstw przez rząd Donalda Tuska. Związkowcy zapowiadają, że nie będzie to ostatnia akcja w obronie interesów ZA Puławy. Kolejne akcje zostaną zorganizowane już niebawem.

 

Źródło. Nowy Ekran

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 5 =