Znowu zatwardzenie

lis 10, 2021 | Aktualnosci

Porozumienie płacowe na rok 2021 i 2022 będzie wystawione do podpisania dziś (10.11.2021) o 13.30 – jest to efekt porozumienia jakie wcześniej wszystkie związki zawodowe zawarły z pracodawcą. Jeśli dziś nie będzie podpisane to regulacje płacowe nie będą obowiązywały. Przewodniczący Sławomir Wręga stwierdził że nie zna swoich zastępców, którzy podpisali wcześniejsze porozumienia – a on porozumienia nie podpisze. Pozostałe reprezentatywne związki zawodowe (plus KADRA) wynegocjowały dodatkowe zabezpieczenia dotyczące konieczności i obowiązku podjęcia negocjacji przez Zarząd płacowych w przyszłym roku.   Bez podpisów ZZPRC nie jest możliwe wdrożenie podwyżek, L2 i dodatków dla mistrzów i kierowników. Czekamy na 13.30.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 10 =