Zmiany w Zarządzie GA ZAP

kwi 14, 2024 | Aktualnosci

Zmienił się Zarząd w Grupie Azoty Puławy. Zostali odwołani Pani Majsnerowicz, Panowie Bryda i Janiszek.  Oddelegowany do pełnienia obowiązków z Rady Nadzorczej (do chwili rozstrzygnięcia konkursu) został Pan Hubert Kamola. Pan Andrzej Skwarek jako wybrany z Załogi pozostał na swym stanowisku.

Odwołanym członkom Zarządu dziękujemy z współpracę, tam gdzie ona była. Panu Hubertowi Kamoli życzymy powodzenia i sukcesów (bo nadzieje z jego powrotem są ogromne) – bo one będą korelowały z naszymi sukcesami. Problemów jest BARDZO dużo, dwa pierwsze to: uruchomienie  kapro i melaminy oraz nadchodzące przyspieszenie konsolidacyjne. Oczywiście deklarujemy współpracę dla dobra Załogi.

Komunikat spółki KLIKNIJ 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 1 =