Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty

lut 1, 2016 | Aktualnosci

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu 1 lutego 2016 roku uchwałami nr 2,3,4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji odwołani zostali:

Pani Monika Kacprzyk-Wojdyga
Pan Marek Mroczkowski
Pan Jacek Obłękowski
Pan Ryszard Trepczyński

Jednocześnie uchwałami nr 6,7,8 oraz 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji powołani zostali:

Pan Maciej Baranowski
Pan Tomasz Karusewicz
Pan Przemysław Lis – jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
Pan Bartłomiej Litwińczuk

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Źródło. bankier.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =