Zmiana przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych?

kwi 7, 2013 | Z kraju

Trzeba zmienić przepisy tak, aby nieopłacalne stało się omijanie prawa przez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – m.in. z takim postulatem sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zwróciła się w czwartek, 4 kwietnia do ministra pracy.

W marcu w trakcie obrad komisji sprawę nadużywania umów cywilnoprawnych poruszyła GłównaInspektor Pracy – Iwona Hickiewicz. Chodzi o zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami, które wykonują pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Czyli m.in. pracują w określonym miejscu, godzinach i spełniają polecenia szefa. W ubiegłym roku etat powinna mieć co szósta osoba z umową cywilnoprawną. W porównaniu z 2011 r. takich osób jest o ponad jedną trzecią więcej. Głównie w branży budowlanej, ochroniarskiej i w sprzedaży detalicznej.

W dezyderacie do ministra komisja przyznaje, że aktualny stan prawny nie pozwala na wyeliminowanie tego zjawiska. Państwowa Inspekcja Pracy nie ma wystarczających instrumentów, żeby przeciwdziałać niewłaściwemu zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych. Członkowie komisji przekonują, że powszechność tego problemu “nie tylko wpływa negatywnie na realizację konstytucyjnych uprawnień obywateli i zakłóca uczciwą konkurencję”, ale także prowadzi do uszczuplenia dochodów ZUS z tytułu składek, bo ryczałt z umów cywilnoprawnych jest nieduży – nawet przy dużych kwotach tych umów.

Za “uelastycznianiem rynku pracy” przez utrzymywanie możliwości takich form zatrudnienia konsekwentnie opowiada się rząd i eksperci organizacji skupiających pracodawców. – W spowolnieniu gospodarczym są one receptą na bezrobocie, szczególnie dla młodych. Dzięki nim mogą zdobyć doświadczenie i środki do życia – komentuje Monika Zakrzewska z PKPP Lewiatan.

Posłowie z komisji nie podają jednak konkretów dotyczących ich propozycji. Dokument komisja przyjęła jednogłośnie w czwartek, 4 kwietnia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 5 =