Zmiana organizacji ruchu na węźle Azoty

wrz 29, 2017 | Aktualnosci

Informujemy, że od dnia 16 października nastąpi zmiana w organizacji ruchu na węźle Azoty.Zmiany przebiegną dwuetapowo.

Pierwsza zmiana w dniach 16 – 24 października – KLIKNIJ

Kolejna zmiana od 24 października i potrwa przynajmniej 4 miesiące – KLIKNIJ

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 10 =