Zmarł zasłużony członek naszego Związku

cze 12, 2014 | Aktualnosci

Z wielkim smutkiem informujemy, że 10 czerwca w wieku 82 lat zmarł zasłużony dla NSZZ Solidarność Teofil Parfianowicz. Pan Teofil był aktywnym uczestnikiem wydarzeń Stanu Wojennego, w wyniku których został internowany  i więzieniu spędził 3,5 miesiąca. Do końca był aktywnym członkiem Solidarności. Był Delegatem Koła Emerytów na Walne Zebranie NSZZ Solidarność w KM.

Pogrzeb świętej pamięci Teofila Parfianowicza odbędzie się w sobotę 14 czerwca o 13:00 w kościele pod wezwaniem miłosierdzia Bożego w Puławach ( pod lasem). Złożenie ciała do grobu nastąpi na cmentarzu przy ulicy Piaskowej.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

 

Wigilia-Zwiazkowa-20.12.2013-_09.JPG teofil                                                                                             Pan Teofil podczas naszej Wigilii Związkowej 20.12.2013 r.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 7 =