ZFŚS na rok 2019

lut 14, 2019 | Aktualnosci

W wyniku uzgodnień organizacji związkowych z pracodawcą i akceptacji planu przez Zarząd w dniu 12.02.2019r. ustalono następujące wysokości świadczeń.

 • Dofinansowanie do imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych: 50 zł lub 60 zł
 • Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie (tzw. wczasy pod gruszą)
  dochód netto na członka rodziny do 1500 zł – 2650zł
  dochód netto na członka rodziny 1500-2000zł – 2350zł
  dochód netto na członka rodziny powyżej 2000zł – 2250zł
 • Paczki mikołajowe dla dzieci pracownika wraz z zabawą (wartość paczki 100 zł)
 • Wyjazdy 5 dniowe turystyczno-wypoczynkowe pracowników do DW Jawor (4 wyjazdy, po 45 osób, koszt 1 osoby 1 100 zł – dofinansowanie 50%)
 • Umowa z MOSiR (dopłata do biletów 50%)
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów/rencistów, w tym sanatoria
 • Kolonie/obozy GAZAP
 • Dofinansowanie do indywidualnego zakupu kolonii/obozów
 • Zapomogi losowe dla pracowników
 • Zapomogi losowe dla emerytów/rencistów
 • Pożyczki mieszkaniowe
 • Bilety do teatru/kina dla emerytów/rencistów
 • Spotkania okolicznościowe dla emerytów (1 spotkanie

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 3 =