Zero dywidendy dla Tarnowa

maj 8, 2018 | Aktualnosci

Stanowisko Rady Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska” (podjęte jednogłośnie na wniosek przedstawicieli GA ZAP )

 

Premier Mateusz Morawiecki

         Rada Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska” stanowczo sprzeciwia się ograbianiu jednego z najbiedniejszych regionów naszego kraju poprzez wytransferowanie dywidendy z Zakładów Azotowych Puławy. Zysk wypracowany przez pracowników Lubelszczyzny jest z niej wyprowadzany, by tuszować słabe wyniki ekonomiczne Grupy Azoty w Tarnowie. Od 2013 roku do dziś  było to ponad 660  milionów złotych. Pieniądze te, zamiast rozwijać naszą firmę i dawać nowe miejsca pracy, wydawane są na realizacje snów o wielkości kolejnych prezesów Grupy Azoty, takich jak zakup nieistniejących złóż fosforu w Afryce lub budowę instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP)  w Policach. Realizacja tego typu polityki to skazywanie naszego regionu na dalszą marginalizację.

Mając na uwadze zapewnienia Pana Premiera o zrównoważonym rozwoju wszystkich regionów Polski prosimy o pomoc i interwencję w naszej sprawie.

 Delegaci Walnego Zebrania

 Rady Oddziału NSZZ Solidarność

 „ Ziemia Puławska”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 8 =