Zbigniew Jakubas nie uczestniczył w wymianie akcji Puław na papiery Tarnowa

sty 12, 2013 | Z kraju

Zbigniew Jakubas nie uczestniczył w wymianie akcji Puław na papiery Tarnowa

Zbigniew Jakubas, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie uczestniczył w wymianie akcji ZA Puławy na papiery Tarnowa. Jego zdaniem kurs był nieatrakcyjny dla akcjonariuszy puławskiej firmy.
“My nie uczestniczyliśmy w wymianie. Moim zdaniem kurs był nieatrakcyjny dla akcjonariuszy Puław” – powiedział PAP Zbigniew Jakubas.

“Zdziwiony jestem, że Skarb Państwa zamienił swoje akcje. Będzie teraz musiał sprzedawać papiery Tarnowa. Przekroczy 33-proc. próg, więc albo będzie musiał ogłaszać wezwanie do 66 proc, albo sprzedać nadwyżkę” – powiedział PAP Zbigniew Jakubas.

Według ostatnich oficjalnych informacji Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami powiązanymi ma 5,16 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ Puław. Zapowiadał jednak wcześniej, że będzie dokupował akcje spółki.

Zapytany o dalszy los inwestycji w Puławy, odpowiedział: “Zobaczymy, jak się dalej losy potoczą”.

Wcześniej Jakubas informował, że przy zaproponowanym parytecie wymiany akcji do zamiany mogłaby go skłonić jedynie wypłata dużej dywidendy przez Puławy. Zakłady Azotowe Puławy początkowo proponowały za rok obrotowy 2011/12 przeznaczenie na dywidendę 100,2 mln zł, co daje 5,24 zł dywidendy na akcję. Ostatecznie jednak na walnym przegłosowano wniosek resortu skarbu o wypłatę 9,4 zł dywidendy na akcję.

Ministerstwo Skarbu podało w czwartek w komunikacie, że zamierza objąć nową emisję Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach skierowaną do akcjonariuszy ZA Puławy. Resort chce wymienić 50,67 proc. akcji Puław na nowe akcje Tarnowa.

Czwartek, 10 stycznia, był ostatnim dniem zapisów na akcje serii D Azotów Tarnów. Wyemitowane papiery mają posłużyć na sfinansowanie drugiego etapu przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. Azoty Tarnów spodziewają się do 18 stycznia 2013 roku zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.

Tarnów w połowie lipca wezwał do sprzedaży 6.116.800 akcji Puław, stanowiących 32 proc. walorów, po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 10,3 proc. akcji. Ok. 10 proc. akcji sprzedała w wezwaniu Kompania Węglowa, natomiast zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław miało nastąpić w drodze wymiany akcji.

W lipcu walne Azotów Tarnów upoważniło zarząd do emisji akcji o łącznej wartości nominalnej do 240.432.915 zł. Zostaną one zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom Puław. Parytet wymiany wyniesie 2,5 akcji Tarnowa za jedną akcję Puław. (PAP)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 6 =