Zbierajmy podpisy. Walczmy o Nasz Zakład

lip 2, 2012 | Z zakładu

W rozwinięciu lista poparcia dla sprzeciwu przeciwko sprzedaży Zakładów Azotowych Grupie Synthos.

Listę ściągamy, drukujemy podpisujemy i zanosimy do biura Związków Zawodowych działających przy ZA Puławy S.A

 

Lista

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 4 =