Zatrudnienie i wynagrodzenia wciąż w górę

sie 22, 2016 | Aktualnosci

4,3 tys. zł brutto wyniosła średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw. To aż o 4,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym, a realnie – po uwzględnieniu zmian w cenach – nawet o 5,7 proc. więcej, poinformował GUS.

Największą poprawę wynagrodzeń odnotowały osoby zatrudnione w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,3 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,7 proc.) oraz handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 5,3 proc.).

W lipcu też dalej rosło zatrudnienie. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w lipcu wyniosło blisko 576,2 tys. To więcej o 3,2 proc. niż w lipcu 2015 r. Największy popyt na pracę raportują branże usługowe, ale także w sektorze administrowania i działalności wspierającej etatowe zatrudnienie oraz w branży informacji, telekomunikacji. Zapotrzebowanie pracowników widać tez w przemyśle. Przy produkcji wyrobów z metali zatrudnienie wzrosło o ok. 13 tys. osób w stosunku do roku poprzedniego, przy produkcji z tworzyw sztucznych o 10 tys. osób, a przy produkcji samochodów oraz mebli – po 9 tys. osób.

Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 13 =