Zarząd ZZPRC na spotkaniu z Synthosem

cze 28, 2012 | Z kraju

Parę dni wcześniej do związków zawodowych dotarły zaproszenia wystosowane przez Synthos S.A. Zaproszenie podpisał ? pan Tomasz Kalwat, Prezes Zarządu Synthos S.A. Zaproszenie zakończone było słowami ? Mam nadzieję, że będzie to początek rzeczowego dialogu między związkami zawodowymi z ZA Puławy S.A. a Zarządem Synthos S.A.
W środę 27 czerwca powstał Komitet Obrony przed sprzedażą Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.? Grupie Synthos S.A. Na spotkaniu założycielskim, wszyscy obecni związkowcy jednogłośnie opowiedzieli się, że w spotkaniu organizowanym przez Synthos uczestniczyć nie będą. Zarząd Puław przygotowuje odpowiedź na wezwanie Synthos, które ma być opublikowane w dniu 4 lipca.
Komitet związkowy napisał m.in.; apel, w którym wykazano liczne zagrożenia związane z ewentualnym przejęciem Zakładów Azotowych, podkreślając wrogi charakter przejęcia oraz liczne zagrożenia do których należy zaliczyć przede wszystkim ? zwolnienie dużej części pracowników naszej firmy.
Na nim był obecny m.in. Krzysztof Bogdan ? wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Ruchu Ciągłego, który jednoznacznie stwierdził, że ZZPRC w spotkaniu z Synthos uczestniczył nie będzie. Co oznacza słowo wiceprzewodniczącego tego związku przekonaliśmy się dziś. Pomimo obietnic, podpisywanych apeli ? na spotkaniu z zarządem Grupy Synthos uczestniczyli :
Sławomir Wręga ? przewodniczący ZZPRC
Krzysztof Bogdan ? wiceprzewodniczący ZZPRC
Mieczysław Wiejak
Czy to początek puławskiej prywatyzacji ?? W tajemnicy przed wszystkimi ?? W co wy koledzy gracie ???
Więcej zdjęć od Dobrego Duszka w galerii na stronie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =