Zarząd Tarnowa o wezwaniu

lip 16, 2012 | Z kraju

Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Jego zdaniem połączenie obu firm przyniesie gigantyczne zyski i oszczędności. ZA Tarnów wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ. Czytaj więcej: ZA Tarnów wezwały do sprzedaży akcji Puław po 110 zł

– Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych ? szacuje prezes Tarnowa.

– Po sfinalizowaniu transakcji planujemy pracować wspólnie z zarządem ZAP w celu zidentyfikowania dalszych synergii i oszczędności kosztowych. Mam nadzieję, że akcjonariusze obu spółek docenią korzyści wynikające z połączenia potencjału dwóch największych polskich producentów nawozów azotowych i swoimi działaniami wesprą realizacje transakcji. Jej warunki zaproponowaliśmy w ten sposób, aby była ona korzystna dla interesariuszy, a w szczególności naszych akcjonariuszy mniejszościowych ? dodaje Jerzy Marciniak.

Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić transakcję na zasadach przyjaznego połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw..

– Chcemy przeprowadzić konsolidację Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych ?Puławy? na zasadach partnerskich. ZAP utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek. Chcemy skorzystać z doświadczeń naszych kolegów z ZAP, miedzy innymi w zakresie produkcji nawozów azotowych, wytwarzania półproduktów do produkcji kaprolaktamu oraz ograniczenia zużycia energii przy produkcji amoniaku ? komentuje możliwe przejęcie Witold Szczypinski, wiceprezes Azotów Tarnów, odpowiedzialny w spółce za produkcję i bezpieczeństwo.

O nadziejach związanych z połączeniem mówi także Andrzej Skolmowski, wiceprezes Tarnowa ds. finansowych. – Mamy nadzieję, że realizacja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP spowoduje, że uda nam się jednocześnie zrealizować cel strategiczny polegający na włączeniu Azotów Tarnów do WIG 20 na GPW, a tym samym zwiększyć płynność naszych akcji i rozpoznawalność grupy Azoty Tarnów na międzynarodowych rynkach finansowych ? tłumaczy Skolmowski.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 2 =