Zarząd Puław nie chce Synthosa

lip 5, 2012 | Z zakładu

Szefostwo Zakładów Azotowych Puławy surowo ocenia wezwanie Synthosu. Zarząd zdecydowanie negatywnie ocenia zarówno cenę akcji proponowaną w wezwaniu, jak i plany wzywającego względem Puław.
“Ewentualne przejęcie kontroli nad Puławami przez wzywającego może zagrozić realizacji dotychczasowej strategii rozwoju i negatywnie odbić się na wartości grupy kapitałowej Puław” – czytamy w stanowisku zarządu.

Zarząd o cenie

Stosownie do postanowień wezwania, cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem wynosi 102,50 złotych, jednak w terminie przeprowadzenia wezwania, wzywający będzie dokonywał zmiany tejże ceny w następujący sposób:

– w przypadku złożenia zapisu na sprzedaż akcji w terminie od 9 lipca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. (włącznie), akcje zostaną nabyte po cenie 102,50 złotych,
– w przypadku złożenia zapisu na sprzedaż Akcji od 21 lipca do 7 sierpnia 2012 r. akcje zostaną nabyte po cenie 98,85 złotych

Zarząd docenia fakt zainteresowania się wzywającego spółką oraz zaproponowania akcjonariuszom sprzedaży akcji w wezwaniu. Zdaniem zarządu cena akcji proponowana w wezwaniu jest jednak znacząco niższa niż wartość godziwa Puław.
Jednak ustalając cenę Synthos zbyt małą rolę zwrócił na następujące okoliczności”

– istotny wzrost przychodów
– istotny wzrost zysku netto
– stan gotówki netto na 31 marca 2012 r. (wyniósł 405 mln złotych)
– w ciągu ostatnich trzech lat Puławy zrealizowały program inwestycyjny o wartości ponad 1 mld złotych, który spowodował wzrost efektywności, znajdujący już odzwierciedlenie w już opublikowanych wynikach spółki, przy czym zarząd przewiduje, że w kolejnych okresach przełoży się on w pełni na wskaźniki efektywnościowe spółki

Gdzie efekt synergii i co z zatrudnieniem?

Jak czytamy w opinii zarządu: wzywający w wezwaniu wskazuje, iż zamierza podejmować działania prowadzące do poprawy efektywności Puław, wykorzystując w szczególności wsparcie technologiczne oraz możliwości inwestycyjne Wzywającego. “Zarząd nie widzi podstaw dla faktycznej realizacji tego typu zamiarów przez Wzywającego, z uwagi na profil jego działalności oraz brak doświadczenia Wzywającego w obszarach, w których działa grupa kapitałowa Puławy”.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 1 =