Zapytaj Prezesa

gru 5, 2018 | Aktualnosci

Koleżanki i Koledzy, członkowie NSZZ Solidarność, w ostatnich dniach Pan Prezes, dr Krzysztof Bednarz, w sposób niekonwencjonalny i niezgodny z powszechnie obowiązującym szablonem prawa i obyczaju zaproponował chęć poznania opinii członków naszego związku na temat sytuacji w naszej firmie.

Szanując intencje i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pana Prezesa, zaproponowaliśmy mu spotkanie z organami statutowym naszego związku (przewodniczącym, komisją zakładową, komisją rewizyjną).

Członków naszego związku zachęcamy do zadawania pytań Panu Prezesowi drogą mailową. Obiecujemy, że pytania opublikujemy na naszej stronie razem z odpowiedziami. Autorom oczywiście gwarantujemy pełną dyskrecję. Ze spotkania z Panem Prezesem zostanie sporządzona relacja.

Pytania prosimy wysyłać na adres: pytaniedoprezesa@gmail.com

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 3 =