Zapytaj Posła Szulowskiego

cze 9, 2019 | inne

Koleżanki i Koledzy Związkowcy, Zarząd Oddziału przed ostatnimi wyborami do parlamentu podpisał porozumienie z Panem Krzysztofem Szulowskim, który ubiegał się o mandat posła.
Poparcie takie obecny Poseł dostał. Dziś przed kolejnymi wyborami czas zdać sprawę z tego, co się działo w trakcie kadencji. Dlatego Zarząd Oddziału postanowił zaprosić Pana Posła na spotkanie, a Pan Poseł przyjął zaproszenie. Ze względów organizacyjnych nie wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, wychodząc jednak naprzeciw potrzebie komunikacji pomiędzy posłem a suwerenem, bardzo proszę o przesyłanie pytań do Pana Posła na adres: solidarnosc@pulawy.com  Wszystkie pytania zostaną albo zadane, albo przekazane z prośbą o odpowiedź. Treść pytań i odpowiedzi zostanie opublikowana.

Sławomir Kamiński

Przewodniczący Zarządu Oddziału

NSZZ Solidarność Ziemia Puławska

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 13 =