Zaproszenie na ognisko

kwi 30, 2013 | Ze Związku

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ZAP

zaprasza swoich członków wraz rodzinami na spotkanie

integracyjne przy ognisku , dobrej muzyce  i wspaniałej atmosferze

w ośrodku na Wólce Profeckiej w

dniu 24.05.2013 r. od godz . 17:00 . Koszt uczestnictwa 5 zł od uczestnika.

Informacje i zapisy w Komisji Międzyzakładowej pod

nr. tel. 2954 i 2955 i 2046

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 6 =