Zaproszenie na obchody Święta Niepodegłości

lis 7, 2013 | Aktualnosci

Dzień 11 listopada to w historii Polski dzień szczególny – po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność – dla naszej Ojczyzny oznaczało to nową przyszłość i możliwość rozwoju.

Tegoroczne obchody święta narodowego w Puławach rozpoczną się 11 listopada o godz. 9.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Józefa na Włostowicach. Następnie odbędą się uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości usytuowanym obok kościoła. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych uroczystościach wszystkich mieszkańców a szczególne zaproszenie kierujemy do organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, młodzieży i grona pedagogicznego placówek oświatowych.

11 listopada

Źródło. Urząd Miasta Puławy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 3 =