Zaproszenie na obchody 32- rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego

gru 11, 2013 | Aktualnosci

Zaproszenie na obchody 32- rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego

czołg

Komisja Międzyzakładowa przy Zakładach Azotowych Puławy S.A ma zaszczyt

zaprosić na obchody

32-rocznicy wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego.

Uroczystości upamiętniające wydarzenia 13 grudnia 1981 roku, które były podwalinami do niepodległej Polski odbędą się 13 grudnia /piątek/ 2013 roku o godzinie 9:00, przed tablicą upamiętniającą te wydarzenia, znajdującej się przy bramie

nr 1 naszych Zakładów.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 5 =