ZAPRASZAMY PO BONY

gru 4, 2015 | Aktualnosci

Wszystkich przewodniczących kół, którzy zamówili dla swoich członków bony żywieniowe na święta Bożego Narodzenia informujemy, że od dziś bony można odbierać w biurze Komisji Międzyzakładowej. Prosimy o sprawny i szybki odbiór zamówionych bonów co ułatwi nam szybkie rozliczenie zamówienia.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 5 =