Zapraszamy na Mszę Świetą

paź 18, 2017 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Grupie Azoty Puławy zaprasza na uroczystą Mszę św. w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Msza św. odbędzie się 29 października br. o godz. 12.30 w Kościele Miłosierdzia Bożego.

Spotkajmy się, aby modlić się za Ojczyznę i kanonizację Sługi Bożego bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który na ołtarzu wolności i prawdy złożył najcenniejszą ofiarę z życia, abyśmy my mogli żyć w suwerennej Polsce.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 13 =