Zapraszamy na Dzień Dziecka

maj 28, 2019 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa  NSZZ Solidarność zaprasza  dzieci naszych członków na Dzień Dziecka.

Impreza odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym  w Wólce Profeckiej w niedzielę 9 czerwca 2019r.

 w godzinach 15:00 – 18:00.

Podczas Dnia Dziecka zapewniamy gry i zabawy z animatorami, dmuchańce, lody, woda, napoje,  popcorn, wata cukrowa i wiele  innych atrakcji dla najmłodszych.

 

Opłata od każdego dziecka wynosi  5 złotych

 

Informacje i zapisy pod nr tel.

29-55

29-54

ZAPRASZAMY

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 6 =