Zamówienia bonów tylko do piątku!!!!!!!

lis 24, 2015 | Aktualnosci

Już tylko do piątku 27 listopada do godziny 15:00 można składać zapotrzebowanie na bony żywieniowe dla członków swoich kół. Do tej pory nie zrobiło tego 7 przewodniczących kół. Prosimy o stosowne podanie złożyć do 27 listopada, bowiem już 30 listopada planujemy zamówić bony. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby!!!!!!!!!!

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 9 =