Zamiast 1000 słów

lip 1, 2022 | Aktualnosci

NSZZ jedzie z tematami 😊.

Nurtuje nas jednak pytanie: kiedy rusza pikieta Pana magistra Wręgi i reszty  pod Urzędem Rady Ministrów? Widok Panów Wręgi, Goldsztejna, Kruka, Maraszka, Pomorskiego, Tarkowskiego, Salasy oraz Pań Wyskwar i Czarneckiej pod jednym transparentem BEZCENNE. A może najpierw jakiś trening pod Urzędem Miasta w Puławach?

 

 

PS.
Na stronie ZZPRC pojawiły się pytania co do poziomu wykształcenia wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność kolegi Sławomira Kamińskiego, by uczynić zadość ciekawości pytających, informujemy że ukończył on – studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz studia podyplomowe:
  • „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
  • „Prawo zamówień publicznych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
  • „Zarzadzanie nieruchomościami” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Master of Business Administration
Mamy nadzieję, że pytający ma podobne wykształcenie, kwalifikacje i kompetencje.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 11 =