Zakłady Azotowe planują 300 mln inwestycji

lip 9, 2012 | Z zakładu

Zakłady Azotowe Puławy chcą zainwestować około 300 mln zł w roku obrotowym 2012/2013 (który rozpoczął się 1 lipca br.), zapowiedział wiceprezes Marian Rybak. Według niego, spółka wydała mniej niż wcześniej planowała w roku obrotowym 2011/2012. .
“Puławy planują zainwestować w roku obrotowym 2012/2013 ok. 300 mln zł” – powiedział Rybak dziennikarzom. Dodał, że główne inwestycje to instalacje nawozów ciekłych, stałych, stokaż amoniaku i instalacja odsiarczania spalin.
Rybak poinformował też, że z powodu przesunięcia o pół roku terminu budowy nowego kompleksu nawozów stałych nie udało się zrealizować planowanych inwestycji w roku obrotowym 2011/2012. ?Kompleks będzie gotowy na koniec 2013 roku” ? powiedział wiceprezes.

Puławy planowały zainwestować w roku obrotowym 2011/2012 kwotę ponad 300 mln zł.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2011/2012 spółka zainwestowała 183 mln zł.

W r. obr. 2010/2011 spółka zainwestowała 307 mln zł.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 3 =