Zakaz handlu w niedzielę

kwi 3, 2017 | Aktualnosci

 NSZZ „Solidarność” jest głównym inicjatorem projektu obejmującego zakaz handlu w niedzielę. Praca nad ustawą zdaje się wkraczać w decydującą fazę. Polski Rząd pozytywnie zaopiniował stanowisko dotyczące projektu, jednak podkreśla, iż dalsze pracę są niezbędne.

W obecnej formie, projekt ustawy obejmuje zakazem większość sklepów. W wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę handel byłby możliwy do godziny 14. Wyjątek stanowi prowadzenie sprzedaży przez przedsiębiorcę, sprzedającego we własnym imieniu i prowadzącego osobiście działalność gospodarczą. Sankcje, przewidywane za niedostosowanie się do zasad skutkują karą pieniężną lub ograniczeniem wolności, a nawet pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Stanowisko rządu ws. zakazu handlu w niedzielę to zaproszenie do rozmów – powiedział rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”, Marek Lewandowski. Parlamentarzyści nie zgodzili się na sankcję w postaci pozbawienia wolności oraz nie określili dokładnie ile niedziel byłoby objętych zakazem a także jakie placówki miałyby możliwość sprzedaży swoich towarów czy usług. Centrum Informacyjne Rządu dostrzega negatywne skutki, jakie pojawiłyby się, kiedy placówki takie jak kwiaciarnie czy zakłady pogrzebowe zostałyby objęte zakazem. Obywatelski projekt ustawy miałby również nie dotyczyć jednostek uczestniczących w żegludze śródlądowej oraz urzędów pocztowych. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej ucierpią galerię handlowe oraz branża odzieżowa.

Jestem za całkowitym zakazem handlu w niedzielę, jednak ważne jest stopniowe wdrażanie tej kwestii do świadomości publicznej. Warto rozmawiać ze społeczeństwem na tematy dotyczące spędzania czasu w niedziele. Ten dzień powinien być wykorzystany do pogłębiania więzi między członkami rodziny. Każdy powinien mieć możliwość poświęcenia czasu najbliższym.  – mówił Marian Król, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniej Polski NSZZ “Solidarność”.

Jak podaje serwis Money.pl – Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby ta ustawa weszła w życie. Dla polskiej premier ważnym jest, aby rodziny miały czas dla siebie a niedziela była dnem wolnym od pracy. W związku z tym, tak ważny dla polskiego rządu jest kontakt z przedsiębiorcami.

Warto wspomnieć o sytuacjach, w których ustawa nie przewiduje obostrzeń. W dokumencie można przeczytać, iż handel byłby możliwy w dwie ostatnie niedziele przypadające przed Bożym Narodzeniem, natomiast jeśli wigilia wypada w niedzielę, to handel byłby dozwolony do godziny 14. Zakaz handlu nie obejmowałby również ostatniej niedzieli przed Wielkanocą, ostatniej niedzieli stycznia, czerwca, sierpnia i pierwszej niedzieli lipca. Sprzedaż byłaby również możliwa na stacjach benzynowych, które nie przekraczają określonego metrażu oraz między innymi w aptekach i punktach aptecznych.

Jak czytamy na stronie głównej „Solidarności” –  zdaniem rządu kompromis dotyczący ustawy powinien zmierzać do pogodzenia interesów wszystkich środowisk. Zarówno tych, kierujących się względami ekonomicznymi jak i tych, które zaznaczają światopoglądowe i kulturowe znaczenie niedzieli wolnej od handlu.

Dla dobra społeczeństwa i wszelkich aspektów, których będzie dotyczyła ustawa – wydaje się, iż wprowadzanie zmian powinno odbywać się stopniowo. Rozmowa i wysłuchanie zdania wszystkich stron, są niezbędne do uzyskania właściwego kompromisu. Działacze NSZZ „S” podkreślają, że są otwarci na rozmowy. Poprzez właściwe rozeznanie, będzie można na bieżąco oceniać skutki płynące ze zmian a także w razie potrzeby – wprowadzać usprawnienia i zapisy, wspomagające polską rację stanu.

 Zachęcam wszystkich do zapoznania się z treścią ustawy. Link podaję poniżej:

http://www.solidarnosc.org.pl/sbhiu/wp-content/uploads/2015/10/Projekt-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele.pdf

 

Mateusz Bednarek

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =