ZA Puławy w IV kw. 2016 miały 27,5 mln zł zysku netto.

mar 16, 2017 | Aktualnosci

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wypracowały w IV kwartale 2016 r. 27,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto,  – podała spółka w raporcie. W całym roku zysk spadł o 40 proc. do 270,3 mln zł.
Wyniki uprawniają do wypłaty Nagrody Rocznej w pełnej kwocie, oraz premii kwartalnej w wysokości 15 %.

Skonsolidowane wyniku ZA Puławy w IV kwartale i w całym 2016 r. (w mln zł)

 IV kw. 2016IV kw. 2015rdr20162015 rdr
Przychody874,6960,2-8,9%3347,63814,0-12,2%
EBITDA78,4172,3-54,5%489,6662,7-26,1%
EBIT30,6129,1-76,3%302,8497,1-39,1%
wynik netto27,5114,1-75,9%270,3448,0-39,7%

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =