ZA Puławy miały w II kw. 87,4 mln zł zysku

lut 28, 2013 | Z zakładu

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ZA Puławy spadł w II kw. roku obrotowego 2012/13 do 87,4 mln zł z 136 mln zł przed rokiem i był o 16,4 proc. lepszy od konsensusu rynkowego na poziomie 75,1 mln zł.

Zysk operacyjny grupy spadł w tym czasie do 91,3 mln zł z 175,7 mln zł. Średnia prognoz ankietowanych przez PAP analityków zakładała EBIT na poziomie 85,9 mln zł.
Share on facebook Share on google Share on wykop Share on naszaklasa Share on twitter Share on blip More Sharing

Przychody Puław spadły do 973 mln zł z 996,2 mln zł. Analitycy oczekiwali, że wyniosą one 952,3 mln zł.

W pierwszym półroczu zysk netto grupy spadł do 121,6 mln zł z 236 mln zł rok wcześniej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 14 =