Z prac Komisji BHP

cze 16, 2021 | Aktualnosci

W dniu 15.06.2021 r. w Sali konferencyjnej budynku Dyrekcji Naczelnej Grupy Azoty Puławy S.A. odbyło się spotkanie członków Komisji BHP. Oprócz akceptacji zmian w tabelach norm dla niektórych stanowisk pracy, omówiono wypadki przy pracy do jakich doszło w tym roku na terenie naszej spółki.

W okresie od stycznia 2021 r. Odnotowano 16 wypadków na zakładach, większość przy przemieszczaniu się pracowników, dwa przypadki poparzenia kwasem siarkowym (laboratorium Kaprolaktamu) jak się okazało na szczęście niegroźne, jeden wypadek poparzenia palców obu dłoni prądem elektrycznym pracownika dyspozycji mocy oraz poparzenie pracownika Wytwórni Saletry amonowej podczas prac przy udrożnianiu rurociągu.

Znaczną część posiedzenia zdominowały tematy:

– uwagi dotyczące obuwia ochronnego pracowników produkcji oraz sterowni (planowane zmiany w tabelach norm)

– wymiana odzieży ochronnej dla pracowników i problemy z tym związane – niezgodność rozmiarów ubrań z tymi przymierzanymi podczas mierzenia. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać poprzez zgłoszenie na Karcie reklamacyjnej odzieży w systemie RISO.

– uwagi dotyczące niskiej jakości mydła w płynie jako zamiennika mydła w kostkach oraz stosowany przelicznik.

– uwagi dotyczące jakości ręczników przekazywanych pracownikom – informacje od pracowników że jakość ręczników wydawanych pracownikom jest znacznie gorsza od tych które były przekazane do testów.

Dodatkowo przekazano członkom komisji informacje dotyczące luzowania obostrzeń na zakładzie związanych z Covid19. W sumie od momentu ogłoszenia pandemii na zakładach odnotowano ponad 400 przypadków zachorowań, w „szczycie” około 100. W chwili obecnej nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na Covid19. W tej chwili nie ma nakazu noszenia maseczek ochronnych.

Konrad Dębowski – wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność GA Puławy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 8 =