Z OSTATNIEJ CHWILI!!!!!!

cze 20, 2012 | Ze Związku

Z OSTATNIEJ CHWILI!!!!!!

W dniu dzisiejszym z inicjatywy KM NSZZ Solidarność ZAP odbędzie się spotkanie dotyczące wezwania  Synthosa do kupna 100% akcji Z.A Puławy S.A

Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 9:00 w biurze K.M Solidarność. Zostały zaproszone na nie wszystkie organizacje związkowe działające na terenie naszej firmy.

Uważamy, że temat jest bardzo ważny  i może zadecydować o dalszych losach ZA PUŁAWY S.A

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 15 =