XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

sie 3, 2015 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy SA, informuje, że organizuje wyjazd na XXIII Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy
Odbędzie się ona w niedzielę 20 września 2015 roku. Wyjazd spod puławskiej hali MOSIR-u o 3:00.
Koszt dla członka związku 25 złotych, dla osoby nie należącej do związku wynosi 50 złotych.
Zapisy w siedzibie KM. Przy zapisanie niezbędne jest podanie Nr PESEL!!!!! xxxiii_plp_2015_plakat

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 14 =