XXXI Walny Zjazd Delegatów Regionu NSZZ Solidarność w sprawie dywidendy.

maj 15, 2018 | Aktualnosci

Stanowisko nr 1

W sprawie sytuacji w ZA Puławy

XXXI Walny Zjazd Delegatów Regionu NSZZ Solidarność

Delegaci Walnego Zebrania Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwiają się grabieniu naszej małej Ojczyzny poprzez trwający transfer dywidendy z Zakładów Azotowych Puławy. Zysk wypracowany przez pracowników Lubelszczyzny jest w ten sposób wyprowadzany, by tuszować słabe wyniki ekonomiczne Grupy Azoty w Tarnowie. Od 2013 roku do dziś było to ponad 660 milionów złotych . W tym roku planuje się zabrać 40 % zysków, czyli ponad 110 milionów złotych. Pieniądze te, zamiast rozwijać naszą firmę i wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy wydawane są na realizację mrzonek o wielkości kolejnych prezesów Grupy Azoty, takich jak:

  • zakup nieistniejących złóż fosforu w Afryce czy budowę instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP) w Policach.

Lubelszczyzna to jeden z najbiedniejszych regionów nie tylko naszego kraju, ale też Europy. Dla nas ważny jest każdy zakład, dający miejsca pracy i każda złotówka, która może je tworzyć. ZA Puławy zatrudniają 3500 pracowników, nie licząc spółek zależnych. Ponadto odgrywają ogromną rolę jako mecenas kultury, sztuki i sportu.

Mając na  uwadze zapewnienia Pana Premiera o zrównoważonym rozwoju wszystkich regionów Polski, prosimy o pomoc i interwencję w naszej sprawie. Zaprzestania wyprowadzania zysku z ZA Puławy, sprawiedliwe pozostawienie go w strukturach, które ten zysk wypracowały.

 

Delegaci Walnego Zebrania

 Regionu Środkowo – Wschodniego

 NSZZ Solidarność

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 15 =