XXX Pielgrzymka Pracowników na Jasną Górę

wrz 17, 2012 | Aktualnosci, Z kraju, Z zakładu, Ze Związku

Prezentujemy kilka zdjęć z XXX Pielgrzymki Pracowników na Jasną Górę w której uczestniczyli pracownicy ZA Puławy ich rodziny i emerytowani pracownicy naszych Zakładów.

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z PIELGRZYMKI

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =