XXVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność?

wrz 30, 2013 | Aktualnosci

W środę w Lublinie odbyły się obrady XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu NSZZ Solidarność. Podczas Walnego, które odbyło się w w Centrum Pomocy rodzinie Caritas w Lublinie dominowały dwa tematy. Zakończone kilka dni temu protesty w Warszawie a także przyłączenie do Regionu Środkowowschodniego kolegów z Regionu Chełmskiego.
Na początku obrad  zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz w imieniu Piotra Dudy podziękował członkom Solidarności za dużą mobilizację i udział członków i sympatyków naszego związku w Dniach Protestu od 11 do 14 września w Warszawie.  Jak podkreślił przewodniczący Majchrowicz walka o prawa pracowników dopiero się rozpoczęła i w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się następnych działań Związków Zawodowych w tych sprawach.

Później Walne Zebranie prawie jednogłośnie przychyliło się do prośby kolegów z Chełma i z radością przyjęła w swoje szeregi nowych kolegów. Jeśli tylko podobną uchwałę przyjmie Walne Zebranie Delegatów w Chełmie przyłączenie stanie się faktem.

Podczas obrad rozmawiano także o sytuacji w związku, liczbie związkowców i kolejnych działaniach mających na celu ściągnięcie do Solidarności młodych członków.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 9 =