XIV Kongres SPCH

cze 11, 2014 | Aktualnosci

XIV Kongres SPCH

W Spale, w Centralnym Ośrodku Sportu, w dniach 5- 7 czerwca 2014 roku, obradował XIV Kongres sprawozdawczo ? wyborczy SPCH NSZZ Solidarność.

Wybrano 15 członków Rady SPCH NSZZ Solidarność:
Czarnecki Jan
Góra Roman
Grudniewski Janusz
Karaszewski Arkadiusz
Kargul Edward
Lasota Bogdan
Łusiewicz Piotr
Maluchnik Jan
Rogoziński Mirosław
Saramak Andrzej
Sopel Włodzimierz
Szumlański Tadeusz
Wawrzyniak Roman
Zieliński Krzysztof
Znój Janusz

 

Przed rozpoczęciem obrad, delegaci uczestniczyli we mszy św. w kościele NMP w Opocznie a następnie złożyli kwiaty na grobie poprzedniego przewodniczącego, kolegi, przyjaciela ? Juliana Andrzeja Koneckiego.

W COS Spała w dniu 6 czerwca o godz. 16.00 rozpoczęły się obrady Kongresu. Po przywitaniu Delegatów i Gości przez przewodniczącego SPCH ? Mirosława Miarę, głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, który także odpowiadał na pytania. W dalszym ciągu Kongresu, były wystąpienia: Zbigniewa Bogusławskiego ? przewodniczącego Regionu Piotrkowskiego, Kazimierza Grajcarka ? przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i Bogdana Szozdy ? przewodniczącego Sekretariatu Metalowców. Przed kolacją delegaci uczestniczyli w koncercie zespołu ludowego z Opoczna ? Tramblanka.
W piątek przeprowadzono wybory przewodniczącego SPCH, oraz członków Rady i Komisji Rewizyjnej.

W wyborach przewodniczącego SPCH na 50 oddanych głosów ważnych, MIROSŁAW MIARA otrzymał 49 głosów i tym samym został przewodniczącym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ ?Solidarność.

Wybrano 15 członków Rady SPCH NSZZ Solidarność:
Czarnecki Jan
Góra Roman
Grudniewski Janusz
Karaszewski Arkadiusz
Kargul Edward
Lasota Bogdan
Łusiewicz Piotr
Maluchnik Jan
Rogoziński Mirosław
Saramak Andrzej
Sopel Włodzimierz
Szumlański Tadeusz
Wawrzyniak Roman
Zieliński Krzysztof
Znój Janusz

W skład Rady SPCH wchodzą z klucza przewodniczący sekcji krajowych:
Miara Mirosław ? Sekcja Przemysłu Farmaceutycznego ? przewodniczący
Cegliński Zbigniew ? Sekcja Przemysłu Naftowego ? wiceprzewodniczący, sekretarz
Potyrała Bolesław ? Sekcja Przemysłu Gazowniczego ? wiceprzewodniczący, skarbnik
Besser Ireneusz ? Sekcja Przemysłu Ceramicznego ? wiceprzewodniczący
Ziarkowski Marek ? Sekcja Przemysłu Papierniczego ? wiceprzewodniczący
Podlasek Tomasz ? Sekcja Przemysłu Chemicznego ? wiceprzewodniczący

Wybrano także Komisję Rewizyjną:
Walicki Tomasz ? przewodniczący
Horodecki Marcin ? wiceprzewodniczący
Kleczkowski Henryk
Kossak Ryszard
Minga Tomasz
Pińkowski Witold

Rozpoczęła się nowa Kadencja 2014 ? 2018 w SPCH NSZZ Solidarność.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 13 =