Wysokie koszty pracy w Polsce? – bzdura!

kwi 4, 2016 | Aktualnosci

Polskie koszty pracy są trzy razy niższe niż średnia unijna. W stosunku do krajów starej unii nawet pięć razy niższe. Niskie są też pozapłacowe koszty pracy. Najnowszy raport Eurostatu nie pozostawia złudzeń – mówienie o wysokich kosztach pracy w Polsce to bajki.

Europejski Urząd Statystyczny przedstawił raport na temat kosztów pracy w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w 2015 r. godzinowe koszty pracy (nie licząc rolnictwa i administracji)  wynosiły średnio 25,0 Euro.

Najwyższe były w Danii i wyniosły 41,3 Euro za godzinę, w Belgii – 39,1, w Szwecji – 37,4, w Luksemburgu – 36,2, we Francji – 35,1 oraz w Holandii – 34,1. Najniższe były w Bułgarii – 4,1 Euro, w Rumunii – 5,0 na Litwie – 6,8, na Łotwie – 7,1, na Węgrzech – 7,5 oraz w Polsce – 8,6.

Odnosząc się do pozapłacowych kosztów pracy liczonych jako procent całości wynagrodzenia Eurostat wskazał, że w 2015 r. średnio wynosiły one 24,0%. Największe były we Francji – 35,1%, w Szwecji – 32,1%, we Włoszech – 27,9% oraz na Litwie – 27,8%. Najniższe były na Malcie – 6,6%, w Luksemburgu – 13,5%, w Irlandii – 13,7% oraz w Danii – 13,9%. Wg Eurostatu Polskie koszty plasują się znacznie niżej od średniej unijnej i wynosiły 18,3%. Ale tu ważna uwaga, Eurostat nie uwzględnił części płaconej bezpośrednio przez pracownika, co nie zmienia faktu, że nawet wyższe procenty liczone od małych kwot polskich wynagrodzeń generują po stronie pracodawców niskie koszty.

Wyniki raportu nie wymagają komentarza.

Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 13 =