WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK!!!!!!!

lis 16, 2012 | Aktualnosci

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK!!!!!!!

Informujemy, że od dnia 19 listopada br. ruszy wyprzedaż książek z likwidowanej biblioteki NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Chętnych do zakupu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11 i 13-15.

Atrakcyjne ceny !!!!!!!!!

 

ZAPRASZAMY!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 1 =