Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej

mar 28, 2017 | Aktualnosci

Wczoraj zakończyły się wybory członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników. Głosami załogi wybrani zostali Jacek Wójtowicz i Grzegorz Mandziarz.


1. Jacek Wójtowicz 1019
2. Grzegorz Mandziarz 919
3. Andrzej Bartuzi 846
4. Kamil Kubiś  827

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 15 =