Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

paź 31, 2022 | Aktualnosci

WYNIKI KONKURSU

W imieniu organizatorów (Fundacji “Nasza Solidarność”) oraz jury I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność” pragniemy ogłosić wyniki.

Ilość prac, ale przede wszystkim ich poziom, świadczy o tym, że zarówno tematyka, jak sam bohater konkursu, znajdują się w kręgu zainteresowania współczesnej młodzieży. Jest to fakt nad wyraz budujący, dlatego postanowiliśmy podjąć trud aby już w tym roku wydać prace laureatów w formie książki.

Bardzo przepraszamy za przesunięcie terminu rozstrzygnięcia, ale chcieliśmy rzetelnie i z pietyzmem podejść do każdej pracy, a wpłynęło ich bardzo dużo. Obiecujemy, że w przyszłej edycji popełnimy inne błędy😉, bo tych z tego roku unikniemy z całą pewnością.

Z laureatami oraz wszystkimi uczestnikami skontaktujemy się w najbliższym czasie.

 Lista laureatów:

 Kategoria: uczniowie klas IV – VI

Pierwsza Nagroda – 500 PLN

Kalina Popów „Nawrócenie” – Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu – Opiekun: Alicja Grzegorczyk

Druga Nagroda – 300 PLN

Zuzanna Żegolewska  „Droga powrotna” – Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK w Siemianowicach Śląskich – Opiekun: Michał Nowaczyk

Trzecia Nagroda – 200 PLN

Agata Początek  „Niezwykły wywiad” – Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi – Opiekun: Joanna Początek

Wyróżnienie – 150 PLN 

Michał Łukawski „O człowieku, który zmienił moje życie” – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie – Opiekun: Anna Woźniak-Łakota

Kategoria: uczniowie klas VII – VIII

Pierwsza Nagroda – 500 PLN

Jakub Rymkiewicz „Wspomnienia Anioła Stróża” – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie – Opiekun: Ewa Ossowska

Druga Nagroda – 300 PLN

Maja Mancewicz  „Twoja droga” – Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku – Opiekun: Anna Prymaka

Trzecia Nagroda – 200 PLN oraz wyróżnienie specjalne – 250 PLN 

Zofia Królak  „Dzień, który zmienił wszystko” – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie – Opiekun: Katarzyna Królak

 Wyróżnienie – 150 PLN

Jakub Hancewicz  „On był jeden, lecz za nim stoją miliony” – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Białymstoku – Opiekun: Marta Sawoniuk

 

PUŁAWY, 31 października 2022 roku

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 6 =