Wyniki Finansowe Zakładów Azotowych Puławy S.A.

sie 30, 2013 | Aktualnosci

Zysk netto ZA Puławy wyniósł w IV kw. 105,2 mln zł wobec konsensusu 83,5 mln zł zysku


ZA Puławy miały w IV kwartale roku obrotowego 2012/13 105,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej – wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu spółki. Wynik był wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 83,5 mln zł.

Przychody grupy spadły do 930,2 mln zł z 1.016 mln zł. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wyniesie 990,2 mln zł.

W całym roku obrotowym 2012/13 zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 390,15 mln zł wobec 600,6 mln zł rok wcześniej. Przychody spadły do 3,89 mld zł z 3,95 mld zł.(PAP)

Zysk za IV kwartał oznacza dla pracowników że będzie uruchomiona  20 % premia.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 11 =