Wyniki finansowe Puław za I kwartał 2017

maj 11, 2017 | Aktualnosci

1Q2017 wyniki kons. różnica r/r q/q
      
Przychody1003,1991,51,2%5,4%14,7%
EBITDA203,6194,64,6%-10,4%160,3%
EBIT155,5147,15,7%-14,2%408,3%
Zysk netto138,0125,59,9%14,4%380,8%
      
marża EBITDA20,3%19,6%0,66-3,5811,35
marża EBIT15,5%14,8%0,66-3,5412,01
marża netto13,8%12,7%1,09-3,1910,48

 Osiągnięty zysk oznacza uruchomienia 20% premii dla pracowników naszej firmy.
 
 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 10 =