Wymazują Puławy z mapy

cze 3, 2020 | Aktualnosci

Jedzie trędowaty tramwajem.

Wchodzi kanar, podchodzi do niego:

– Bilet proszę.

Ten spanikowany zaczyna przetrząsać kieszenie.

Odpada mu ręka.

Przeprasza, podnosi ją i wyrzuca przez okno.

Zdenerwowany, jeszcze gwałtowniej przeszukuje kieszenie.

Odpada mu noga.

Przeprasza, podnosi i wyrzuca.

Już w kompletnej panice traci drugą nogę.

Za okno.

Kanar przygląda mu się i mówi spokojnie:

– My tu gadu gadu, a ja widzę, że pan mi powoli spie**ala

No i tak ma się chyba sprawa z Puławami a precyzyjnie rzecz biorąc ze słowem Puławy w nazwie spółek wchodzących w skład Grupy Azoty Puławy. Tak jak stało się to ze spółką w Chorzowie i z Agrochemem.  Okazuje się że Puławy są dla kogoś niewygodne nawet w nazwie na stronie internetowej. I muszą znikać jak Jeżow ze zdjęcia ze Stalinem – w imię wyższych idei. NSZZ Solidarność pozostaje zadać pytanie Zarządowi (uczynimy to w najbliższych dniach) kto, kiedy, dlaczego i za ile wpadł na ten jakże intrygujący koncept.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 4 =