Wyjdzie szydło z worka ?!

maj 19, 2020 | Aktualnosci

Mieliśmy w siedzibie NSZZ bardzo nietypowych gości. Dwie wiewiórki w średnim wieku przyniosły następujące informacje:

Poprzednie Zarządy bardzo intensywnie i owocnie pracowały nad przekazaniem do Tarnowa kilku kolejnych obszarów funkcjonowania naszej spółki. Ponoć raport szedł za raportem, przy pełnej akceptacji i zrozumieniu członków zarządu.

Oczywistym jest, że budzi to nasz niepokój i stawia nowe znaki zapytania: kto po czyjej stronie stoi? I w czyją trąbkę dmucha?

Poprosiliśmy naszego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej o reakcję i czekamy na odzew.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =